Yapısal kablolama sistemleri yapılardaki kablolama ihtiyaçları analiz edilerek olası ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yapının ihtiyacına göre gerekli kablolama nın yapılmasıdır. Yapısal kablolama da ana  amaç yapının uzun dönem yeniden bir kablolamaya ihtiyaç duymayacak şekilde yada ek kablolama yapılıyorsa bu kablolama nın yapının estetiğini çok bozmadan mevcut sistemler sayesinde yapılmasıdır.

Yapısal kablolama yapılırken tüm ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak ileride ortaya çıkabilecek istek ve değişikliklerin mevcut yapının desteklediği şekilde yapılabilmesi için gerekli alt yapının hazırlanması gerekmektedir. Bu yapıyı hazırlarken oluşabilecek ihtiyaçlar göz önüne alınarak yedek hat ve geçişlerin geçebileceği şekilde sistemler kurulması gerekmektedir. Yapısal kablolama sistemleri uzun dönem kablolama ihtiyacını minimum seviyede tutmak için kaliteli malzeme ve kaliteli işçilik kullanılarak yapılmalıdır. Yapısal kablolama yapılırken yapılan kablolama nın standartlara uygun olması ve etiketleme sisteminin düzgün yapılması gerekmektedir. Yapılan işlerin projelendirilerek işlerin bu projeye uygun olması gerekmektedir. Projede yapılan ek işlerin projeye aktarılarak projenin güncel kalması sağlanmalıdır.