Bu günlerde adını sıkça duyduğumuz bilgi güvenliği gelişen saldırı ve ataklara karşı tüm ağ bileşenleri için bir tehdit olmaya başlamıştır. Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması her alanda bilgisayar ve elektronik cihazların birbiriyle haberleşmesi ve bu haberleşme sonucunda ortaya çıkan açıklardan yararlanılarak kötü niyetli kişilerin değişik amaçlarla bu sistemlere girip bilgi çalma ve diğer yollar için sistemleri tehdit etmesi sözkonusudur.

 Bilgi güvenliği en basiit bilgisayardan en kompleks yapılara kadar her düzeyin önem vermesi gereken hassas bir süreçtir. Bu süreçte hem donanımsam hem yazılımsal hemde insan faktörü göz önüne alınarak değişen tehditlerin sürekli incelenerek her yoldan gerekli tedbirlerin alınıp oluşabilecek zararların minimuma indirilmesi hedeflenir. Bilgi güvenliği motomot bir alan olmadığı için sürekli olarak bu alanda tehditler açıklar ve zaafiyetler olacağı için her an tetikte olunması gerekir. Buna göre bir altyapı ve eğitim sistemi geliştitrilerek sürekli yaşayan bir kültür haline getirilmelidir.

Envanter takibi bilgi işlem anlamında tüm donanım ve son kullanıcı cihazların kullanıcılar tarafından en verimli şekilde kullanılması için gerekli alt yapının sağlanarak bu yapıda kullanıcı, cihaz, özellik, kullanımına göre; sahiplik, garanti durumu, ürün durumu, servis durumu, maliyet ve işletme konularının takibi sağlanmalıdır.

Envanter yönetiminde asıl amaç işletme mantığıyla kullanılan ürünlerin ekonmik kullanım ömürlerinin en verimli şekilde nasıl kullanılacağının bilinmesi ve bu şekilde günün koşullarına uyarak en iyi sistemlerin en verimli şekilde çalışmasının sağlanması gerekmektedir. Firma ve kurumlar açısından envanter yönetimi bir kaç alanda ele alınıp politikaların belirlenerek bu politikalara göre hareket edilmesi olası değişikliklerin sisteme adapte edilerek sistemin devamının sağlanması gerekir. envanter yönetiminde en önemli konu takip konusudur. Envanterin güncel ve güvenilir olması gerekmektedir. Envanter üzerinde gerekli değişikliklerin an ve an yapılması envanter ile ilgil satın alma ve bütçe belirlenmesi açısından çok önemlidir.

Bilgisayar ağlarının yaygınlaşmasıyla hemen hemen her şey ağ bağlantısı ile birbiriyle haberleşmektedir. Bu haberleşmeden dolayı ağ sistemlerinin yapısı hem güvenlik hem de hız açısından önemli bir hale gelmektedir. İyi bir network tasarımı güvenlik ve kullanım açısından en iyi şekilde çalışmalıdır.

Network yönetimi kapsamında ağda bulunan tüm ağ cihazlarının izin verilen ölçüde birbiriyle haberleşmesi. Ağ cihazlarının sürekli ve güvenli bir şekide çalışması için gerekli konfigürasyonların yapılması. Herhangi bir ağ cihazı arızası v.b. gibi felaket durumlarında çalışmanın devam etmesi için cihaz konfigürasyonlarının yedeklenmesi. Cihazların olası arıza durumlarına karşı yedekli halde çalışması çalışmaların akamete uğramaması için önemlidir.

Firewall yani Türkçe'ye ateş topu olarak çevrilen sistemler mevcut yapımızda değişik görevlerde kullanılmasının yanında asıl amaçları dışarıdan ve içeriden gelebilecek tanımlanabilen ve tespit edilerek müdahele edilebilen saldırıların önlenmesi ve izlenmesi için kurulan sistemlerdir.

Gelişen tehditlerin artmasıyla firewall cihazlarıda gelişerek yeni tehditlere karşı donanımsal ve yazılımsal çözümler olarak karşımıza çıkmaktadır. Firewall cihazları her ne kadar herşeyi yaptıkları iddia edilsede her cihazın bir kapasitesi ve etki alanı vardır. Cihazların kapasitesinin aşılması yada etki alanının dışına çıkılması durumunda bu cihazların görevlerini yapması imkansız hale geleceğinden firewall kullanılırken ne amaçla kullanılacağı ne kadar kapasiteye hizmet edeceği ve etki alanını ne olacağı hangi özellikleri kapsaması gerektiği bu özellikleri gerçekten karşılayıp karşılamadığı gibi faktörler göz önüne alınarak düşünülmelidir.

Sarf malzeme yönetimi ana konuları artan baskı maliyetleri, kullanılan malzemelerin verimi, kullanılan malzemelerin cihazlarla uyumu, kullanılan malzemenin kalitesi v.b. başlıklar altında önemle düşünülmelidir. Günümüz iyasa koşullarında baskı cihazlarının alınmasında belirleyici etken baskı malzemelerinin kullanımıdır. Baskı malzemeleri ekonomik değilse baskı cihazının maliyetinin bir önemi kalmamaktadır..

Sarf malzemeleri günümüzde değişik adlarla piyasadan temin edilmektedir. Bunlardan en önemli konu Kutulu ürünmü yoksa sarf malzemenin yeniden doldurulubilir bir şekilde alınacağıdır. Kutulu üründe de ürünün orjinalmi yoksa fason tabir edilen yenilenip yeniden kutulanarak piyasa sürülen kutulu ürün şeklindemi olacağı yoksa fabrikadan gene fason imal edilerek sıfır bir şekilde kutulanarak markalı markası satışı gerçekleşen ürün mü olduğu önemlidir. Görüldüğü gibi her bir başlık başlı başına ayrı bir konudur.

Orjinal ürün alınacaksa orjinal ürünün baskı kapasitesinin ne olduğu kaç çıktı alınabileceği, Ürünün gerçekten orjinal olup olmadığı sorgulanmalıdır. Orjinal ürünler bir kaç değişik şekilde piyasaya sunulmaktadır. Bunların bilinerek orjinal ürün alınması gerekiyorsa bunların yetkii satıcılardan alınması piyasa fiyatının iyi araştırılması gerekmektedir. Orjinal diye alınan ürünlerin sahte olması içten bile değildir. Bu yüzden bu ürünleri ürünlerin distribütörlerinden yada yetkili satıcılarından alınması gerekmektedir.