Bilgisayar ağlarının yaygınlaşmasıyla hemen hemen her şey ağ bağlantısı ile birbiriyle haberleşmektedir. Bu haberleşmeden dolayı ağ sistemlerinin yapısı hem güvenlik hem de hız açısından önemli bir hale gelmektedir. İyi bir network tasarımı güvenlik ve kullanım açısından en iyi şekilde çalışmalıdır.

Network yönetimi kapsamında ağda bulunan tüm ağ cihazlarının izin verilen ölçüde birbiriyle haberleşmesi. Ağ cihazlarının sürekli ve güvenli bir şekide çalışması için gerekli konfigürasyonların yapılması. Herhangi bir ağ cihazı arızası v.b. gibi felaket durumlarında çalışmanın devam etmesi için cihaz konfigürasyonlarının yedeklenmesi. Cihazların olası arıza durumlarına karşı yedekli halde çalışması çalışmaların akamete uğramaması için önemlidir.