Proje yönetimi ve danışmanlık hizmetleri bir bütün olarak ele alınıp, her aşamada projelerin yönetimi ve danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır. Projelere bir bütün olarak bakıp neyin ne kadar istendiği belirlenerek her türlü kalite uygulama verimliliği göz önüne alınarak projenin hızlı bir şekilde  sonuçlandırılması için aksiyon alınır.Proje yönetiminde en önemli kısmı planlama alır. Planlama iyi yapılmazsa ileride oluşabilecek aksaklıklar telafisi mümkün olmayan yada telafisi hem para hemde zaman kaybına neden olacak sonuçlar doğurabilir. Planlama aşamasında tüm olasılıklar titizlikle görüşülüp yapıya uygun olan şekliyle projeye entegre edilir.

Projelerin en büyük sorunu projelerin yapılabilirliğidir. Bu yüzden projelerin yapılmasından önce yapılabilirliği araştırılmalı buna göre projenin yapılıp yapılmamasına karar verilmelidir. Bu aşamada tüm yapı bir bütün olarak ele alınıp tüm veriler hesap edilerek projenin uygulanabilirliği hesaplanmalıdır.

Malzeme yönetimi teknolojinin hızla arttığı günümüz dünyasında daha da önem kazanıyor. Malzemelerin verimli ve uygun bir şekilde kullanılması takibinin yapılması malzemelerin raporlanabilmesi takibi kayıt altına alınması malzeme yönetiminin ana esasları

Lojistik sevkiyat projelerin olmazsa olmazıdır. Genellikle proje yönetimi altında ele alınmasına rağmen normal koşullarda da doğru malzemelerinin doğru zamanda doğru yerde doğru miktarda olmaları işlerinizin olması gerektiği gibi gitmesini sağlar. Aksi takdirde işlerin aksaması kaçınılma bir hale gelir.

Alanlarında uzman personellerle gerektiği zamanda gerektiği kadar personelle tüm işlerin hızlandırılması personelleri yönetimi ve yönlendirmeleri yapılmaktadır.

Uzman personellerle gerekli personelin projenin her aşamasında durum değerlendirmesi yapılarak projenin bitirilmesi için gerekli çalışma yapılır. Projenin aksayan yönleri ele alınarak bunların aşılması için gerekli değişiklikler hızla yapılıp projenin bitirilmesi sağlanır.

Satın alma süreçleri teknoloji konusunda her zaman bir sorun olmuştur. Teknolojinin sürekli gelişmesi ve teknolojiye ayak uydurmanın zorluğundan dolayı bu alanda yapılacak yatırımlar iyi düşünüp hızlı bir şekilde uygulamaya konmalıdır. Teknolojik satın almalarda diğer bir konuda uyumluluk konusudur. Yapılacak yatırımların mevcut yapılara uyumlu olup olmadığı kullanım alışkanlıklarına ne gibi etkisinin olacağı önceden düşünülüp gerekli değişikliklerin yapılması gerekir. Satın alınan malzlemelerin yetli olup olmaması garanti ve teknik servis hizmet yeterlilikleri işlerinizi aksatmamak adına yedeklilik gereksinimleri önceden planlanmalıdır.

Danışmanlık hizmeti kapsamında teknolojik projelerinin başından sonuna kadar her aşamada yapılması gereken adımları nelerin yapılması nelerin yapılmamasının gerektiğini ileriye dönük olarak planlıyoruz.